Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Home LNE | Home Dikketruiendag
  Over Dikketruiendag  
     
  Aan de slag  
     
  Meer informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Campagnes Dikketruiendag

Dikketruiendag gaat internationaal

Op vrijdag maandag 15 februari 2016 organiseren MOS en Ecocampus de 12de editie van Dikketruiendag.

Laat de klimaattop van 2015 niet onopgemerkt voorbijgaan.

Van 30 november tot en met 11 december 2015 vindt in Parijs de eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats.

klimaattop parijs

Leidt deze top eindelijk tot concrete afspraken en engagementen? Scholen in Vlaanderen en Brussel kunnen het goede voorbeeld geven. Daarvoor roept MOS de Vlaamse scholen op om voor zichzelf doelstellingen, engagementen en actieplannen te formuleren op korte en lange termijn die de CO2-uitstoot van de school als instelling zal verminderen.

Deze doelstellingen zullen we bundelen, hier publiceren en meegegeven naar Parijs als ‘Goed Voorbeeld’ voor de beleidsmakers op de klimaattop in Parijs.

 

HOE?

Stap 1: Breng het onderwerp in de klas: 'Klimaatverandering', 'Opwarming van de aarde', 'Oorzaken en gevolgen van de klimaatopwarming', ...

Stap 2: Werk samen met de leerlingen doelstellingen en acties uit die de persoonlijke CO2-uitstoot en die van de school zullen verminderen.

Stap 3: Breng ons hier op de hoogte van de geplande doelstellingen en acties >>>

Stap 4: Zoek en betrek zoveel mogelijk verschillende mensen bij de uitwerking van jullie acties.

Stap 5: Doe een beroep op externe organisaties, firma's, bedrijven, locale besturen ter ondersteuning van de uitwerking.

Stap 6: Op 15 februari 2016, Dikketruiendag, breng je de stand van zake op gepaste wijze onder de publieke aandacht.

 

 

 

2 verhalend ontwerpen voor basis- en 1ste graad secundair onderwijs.

Voor de 10de Dikketruiendag en ook een beetje omdat 'het ludieke' de boodschap achter Dikketruiendag kan verdringen trakteren we de basisscholen en de eerste graad secundair onderwijs op twee verhalend ontwerpen die een zinvolle voorbereiding en actie op Dikketruiendag mogelijk maken.

trui     misterc

Lees meer >>>>

 

Dikketruiendag... Wasda?

Wat startte als een symbolische actie om het Kyotoverdrag in de verf te zetten, is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in de scholen. De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die ook daarna op een structurele wijze aangehouden kunnen worden: lichten doven bij het verlaten van een lokaal, toestellen uitschakelen na gebruik, de verwarming correct afstellen, ... . De scholen zetten ook allerlei ludieke en educatieve acties op touw.

 

Dikke trui

Als je die al nodig hebt, want een graadje minder verwarmen, merk je nauwelijks, maar betekent wel 7% minder stookkosten en broeikasgassen. Denk naast een mooie dikke trui ook aan thermische onderkleding dat ervoor kan zorgen dat de thermostaat flink lager kan worden gedraaid - zonder aan comfort en charisma in te boeten. De energiebesparing is groot, de investering klein.

 

Op weg naar structurele veranderingen...

Uiteraard moeten die kleine inspanningen de aanzet vormen om op school en in het dagelijkse leven structureel werk te maken van de strijd tegen de opwarming van de aarde. Verstandig omspringen met energie is een grote stap in de strijd tegen het verhoogde broeikaseffect en de daaraan gekoppelde verandering van het klimaat.

 

 
 

Tof, tof, tof !

Miekos en Kimo, een klimaatverhaal voor kleuters. Bedankt juf Annelies uit de basisschool Centrum Geraardsbergen

Saigo zingt dikketruiendag live
Gemeentelijke Lagere Schoolvoor Buitengewoon Onderwijs, Don Boscostraat 37, 2400 Mol

Dikketruiendaglied-2013-SAIGO-Mol.pdf — PDF document, 235Kb

Dikketruiendaglied-2013-SAIGO-Mol.mp3 - mp3 bestand, 3,2 MB

 

 

 

Delen |

bol-campagnemateriaal-2015

bol-inschrijven-2015

bol-thema

bol-mos

ecocampus