Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Thema's  
     
  Campagnes  
     
  Doelgroepen  
     
  Over onze organisatie  
     
U bent hier: www.lne.be

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid

bodemhelden

Zoek mee de  bodemhelden

Weet jij wat er woelt en krioelt onder je voeten? Ga tot 31 oktober op ontdekkingstocht en laat ons op www.bodemhelden.be weten welke kriebeldiertjes je gevonden hebt.gezond uit eigen grondGezond uit eigen grond

Op de website "Gezond uit eigen grond" vind je de belangrijkste vuistregels voor gezonde groenten en eieren uit de eigen tuin op een rijtje. Met een online vragenlijst kan je ook advies krijgen over jouw tuingrond. Een vruchtbare bodem zonder vervuiling is essentieel voor een gezonde moestuin.

Ga naar www.gezonduiteigengrond.be

 


Actueel

Zoek mee de bodemhelden

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege gaf vandaag in basisschool De Luchtballon in Aalst het startschot van de campagne ‘Zoek de bodemhelden’. Via de website www.bodemhelden.be kunnen scholen, verenigingen en gezinnen hun zoekplaats aanduiden en ingeven welke bodemhelden ze gevonden hebben. “Naar schatting een kwart van alle soorten op aarde leeft onder de grond. Bodemdiertjes helpen mee bij het afbreken van organisch materiaal, maken de bodem vruchtbaar en veerkrachtig, en zijn de ingenieurs van de bodemstructuur. Bovendien zorgt hun onderlinge concurrentie ervoor dat schadelijke organismen afgeremd worden. Het zijn de onzichtbare helden van onze bodem”, aldus minister Schauvliege.

Bekijk het volledige persbericht.

Toelichtingssessies VLAREM-treinen op 2 december 2015 

De afdeling Milieuvergunningen organiseert op 2 december  twee toelichtingssessies van telkens een halve dag over de VLAREM-treinen. Doelgroepen van deze infosessies, die mee kaderen in de opleidingen gericht aan de lokale besturen in functie van de omgevingsvergunning, zijn de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, milieuco√∂rdinatoren, milieuadviesbureaus, bedrijfswereld en bedrijfsfederaties.

Meer informatie

Vlaamse NME-dag 2015 'Grensverleggende Natuur- en Milieueducatie' 

De dienst Milieuvorming en -educatie organiseert de Vlaamse NME-dag op 10 november van 9u tot 17u in Brussel. Tijdens deze bijzondere editie van de NME-dag verruimen we onze blik op de NME-wereld. Alle sessies, lezingen en workshops staan in het teken van internationale projecten, uitwisselingen en samenwerkingsverbanden en inspirerende buitenlandse voorbeelden.

Meer info en inschrijvingen

Dienst Dierenwelzijn dient klacht in tegen websites www.amaaiamaai.be en www.gratiskittens.com

De Vlaamse dienst Dierenwelzijn van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft bij de Federale overheidsdienst Economie klacht ingediend tegen de websites www.amaaiamaai.be en www.gratiskittens.com. Op die niet-gespecialiseerde websites bieden particulieren honden en katten te koop of gratis aan in advertenties. Dat is verboden om ongecontroleerd kweken te ontmoedigen en om te verhinderen dat ongewenste katten en honden massaal in dierenasielen belanden.

Lees meer.

LNE-zine 26 is uit

In LNE-zine 26 lees je onder andere  over "Gezond uit eigen grond", de nieuwe code van goede praktijk voor rioolwaterzuiveringsinstallaties en de stand van zaken van  het luchtkwaliteitsplan

Lees meer.

Proefdieren in Vlaanderen vooral voor fundamenteel en toegepast onderzoek

In 2014 werden in Vlaanderen 280.416 proefdieren gebruikt, waarvan het gros voor wetenschappelijk onderzoek (256.396). Er zijn 129 Vlaamse labo’s waar met proefdieren gewerkt wordt. De meeste daarvan zijn verbonden aan een universiteit waar fundamenteel onderzoek naar bv. het zenuwstelsel gevoerd wordt of toegepast onderzoek naar bv. kanker bij de mens. Voor elk project met dierproeven moet vooraf toelating gevraagd worden. Het is verboden om proefdieren te gebruiken voor het testen van cosmetica of de ontwikkeling van tabaksproducten.

Lees meer.

Hoogspanning

Woon je dicht bij een hoogspanningslijn (minder dan 40m) en wil je graag een berekening van de blootstelling aan magnetische velden, mail dan naar milieu.gezondheid@lne.vlaanderen.be

Lees meer over het onderzoek op www.lne.be/hoogspanning.

Help je dier de hitte te trotseren

Niet alleen voor mensen is het warm. Ook onze dieren zien af tijdens warme dagen. We geven je een aantal tips hoe je ook je dier de hitte kan helpen trotseren.

Lees verder

Eerste airco-energiedeskundigen opgeleid en erkend

Dit jaar starten in verschillende Vlaamse opleidingscentra cursussen voor wie een erkenning als airco-energiedeskundige wil behalen. Die erkenning dient voor het uitvoeren van de verplichte energetische keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid werkte, samen met de sector, de opleiding uit en erkende ook de opleidingscentra. De eerste certificaten van airco-energiedeskundigen werden ondertussen uitgereikt aan de Odisee Hogeschool in Aalst en bij Syntra West in Oostende.

Lees verder

Meldpunt Dierenartsen in strijd tegen dierenmishandeling

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts lanceert een meldpunt waar dierenartsen dierenwelzijnsproblemen kunnen signaleren. Het is voor het eerst dat dierenartsen een eigen, laagdrempelig meldpunt krijgen. “Met dit meldpunt kunnen we veel meer gegevens inzamelen”, zegt Weyts. “Al die nieuwe informatie kunnen we dan gebruiken om gerichter te controleren”.

Lees verder

Voedsel voor de toekomst: Vlaams milieuseminarie op Expo Milaan

Van 8 tot 10 juni 2015 organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) op de Wereldexpo in Milaan een driedaags Milieuseminarie over duurzame voedselvoorziening voor de toekomst. Het seminarie ‘From Field to Fork’ sluit perfect aan bij het thema van de Expo ‘Feeding the planet, energy for life’. Vlaams viceminister-president Annemie Turtelboom opent het seminarie op maandag 8 juni.

Lees verder

Hoe tevreden is de Vlaming over de leefkwaliteit van zijn woonomgeving?

Een goede luchtkwaliteit en een eigen tuin zijn de belangrijkste aspecten die op het vlak van leefmilieu, voor een Vlaming zijn leefkwaliteit bepalen. Ook stilte en netheid in de eigen buurt, een frisse natuurlijke geur, voldoende veilige voet- en fietspaden en groene landschappen zijn erg bepalend voor de leefkwaliteit op de woonplaats van de Vlaming. Dat blijkt uit een studie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie die polst naar de perceptie die Vlamingen hebben van hun milieugerelateerde leefkwaliteit.

Lees verder

Suske en Wiske vragen aandacht voor natuurverbindingen

Met het nieuwe educatieve Suske en Wiske album De Beestige Brug en de informatiecampagne Wegen en Natuur vestigt de overheid de aandacht op het belang van natuurverbindingen voor dieren, maar ook voor de veiligheid van weggebruikers. Door de vele wegen zijn groene gebieden ‘versnipperd’ geraakt. Verschillende overheden en organisaties spannen zich in om die groene snippers met elkaar te verbinden om zo dieren de kans te geven zich veilig te verplaatsen. De educatieve pagina’s achteraan het stripverhaal geven uitleg en voorbeelden van ingrepen die dieren een veilige oversteekplaats bieden en tonen ook hoe de lezer zelf zijn steentje kan bijdragen.

Lees verder

Campagne Gezond uit eigen Grond Tips voor gezonde groenten en eieren uit eigen tuin

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege lanceert vandaag de campagne Gezond uit eigen Grond. De website www.gezonduiteigengrond.be zet de belangrijkste vuistregels voor gezonde groenten en eieren uit de eigen tuin op een rijtje. Met een online vragenlijst kan je ook advies krijgen over jouw tuingrond. Een vruchtbare bodem zonder vervuiling is essentieel voor een gezonde moestuin.

Lees verder

Hoe beschermt een gezonde bodem ons tegen de opwarming van de aarde?

In maart en april voert de Vlaamse overheid een mediacampagne om het belang van een gezonde bodem te onderstrepen. Deze campagne, tijdens het VN Internationale Jaar van de Bodem, is opgebouwd rond een aantal opmerkelijke verhalen, die aantonen dat bodem een veel grotere rol speelt dan u op het eerste zicht zou denken.

Lees verder

Tips voor keuze en onderhoud ventilatiesystemen

De nieuwe brochure ‘Geniet van gezonde lucht’ van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) geeft advies om een ventilatiesysteem te kiezen en tips om het te onderhouden. De brochure is gratis te verkrijgen op de stand van de Vlaamse overheid op Batibouw of kan besteld worden. Verse lucht is een absolute noodzaak om een woning gezond te houden.

Lees verder

Volg Departement LNE op sociale media

 

21 mei - 21