Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Thema's  
     
  Campagnes  
     
  Doelgroepen  
     
  Over onze organisatie  
     
U bent hier: www.lne.be

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid

dtd-2015Dikketruiendag 2016 gaat over de grens

Op maandag 15 februari 2016 organiseert het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) voor de twaalfde keer Dikketruiendag. Ondertussen is Dikketruiendag een begrip geworden in Vlaanderen. Omdat het klimaatprobleem een internationaal probleem is, wil het departement LNE het project uitbreiden over de grenzen heen. Zo kan via Dikketruiendag de duurzame voortrekkersfunctie van Vlaanderen geëxporteerd worden naar het buitenland. Daarom is de slogan dit jaar ‘Ons engagement kent geen grenzen’.

Ga naar www.dikketruiendag.be.


veiligverwarmen

Veilig verwarmen: verplicht onderhoud verwarmingsinstallatie

Wie beschikt over centrale verwarming is wettelijk verplicht zijn verwarmings-toestel regelmatig te laten nakijken door een erkende technicus.

Alle onderhoudsregels op www.veiligverwarmen.be

 

 


Actueel

LNE-zine 28 met dieselgate, bodemhelden en groene bedrijventerreinen

LNE-zine 28 is uit.  Deze keer artikels over dieselgate, bodemhelden en groene bedrijventerreinen.

Lees verder.

Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

Interreg project 2B Connect helpt 70 bedrijven hun terreinen natuurgericht in te richten.

Deze maand gaat het Europees project 2B Connect van start. Drie jaar lang zullen 19 partners in de grensstreek Vlaanderen-Nederland zich inzetten voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen in de grensregio. 2B Connect geeft een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur. Dit is een belangrijk middel om zoveel mogelijk natuur te handhaven en te verbeteren. De Europese Commissie benadrukt daarbij het belang van samenwerking met en tussen bedrijven. Het project ontvangt daarvoor meer dan 3 miljoen euro.

Lees verder

Knokke-Heist bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen

Knokke-Heist mag zich de ‘Bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen 2015’ noemen. De gemeente krijgt deze titel om haar bijenvriendelijk groenbeheer en de communicatie daarover met de burger. Bestuivers en de honingbij in het bijzonder, vormen een belangrijk element in de biodiversiteit. Maar bijensterfte betekent ook een bedreiging. Toch kan elke gemeente met eenvoudige middelen de leefomstandigheden van de bij verbeteren.

Lees verder

Een derde van de honden is niet correct geregistreerd

Uit een onderzoek van de dienst Dierenwelzijn van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de UGent, bleek dat 92 % van de honden geïdentificeerd was, maar dat slechts 71% van de honden correct geregistreerd was.

Lees verder

Vergroenen van bedrijventerreinen: van tekentafel tot materiaalkeuze

Bedrijventerreinen zijn belangrijke schakels om groenstructuren te verbinden. Dat blijkt uit de resultaten van het project ‘Bedrijven en biodiversiteit start op de tekentafel’ die vandaag in aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw werden toegelicht op het Industriepark-Noord in Sint-Niklaas. Ruimte voor economische activiteit kan ook waardevol zijn voor de biodiversiteit. Een bedrijventerrein kan zo deel uitmaken van een fijnmazig groenblauw netwerk binnen de ruimere omgeving.

Lees verder

Waarom Annemie Struyf 30 dagen dingen gaat delen

Op 1 november start de uitdaging ‘30 dagen dingen delen’. In de maand november krijg je de kans om te ontdekken wat er gebeurt als je spullen een tweede of derde leven geeft. En dat doe je samen met je buren en vrienden. De meter van deze campagne, Annemie Struyf, doet er een schepje bovenop. Zij laat 30 dagen haar portemonnee thuis om zichzelf te dwingen op een alternatieve manier te krijgen wat ze nodig heeft. Dat vindt ze nodig om verschillende redenen.

Lees verder

Vooral fruit, brood en groenten gaan verloren

Gemiddeld gooit een Vlaming 18 tot 26 kg voedsel per jaar in de vuilnisbak. 29% daarvan is fruit en 23% van wat we als consument weggooien, bestaat uit brood en banket. Groenten vormen met 20% een derde belangrijke fractie die verloren gaat. Om het voedselverlies een halt toe te roepen, roept het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie in november Vlamingen op zo weinig mogelijk voedsel in de vuilnisbak te gooien. Ga de uitdaging aan en schrijf je in via de website www.30dagen.be/voedselwinst.

Bekijk het volledige persbericht.

Verplicht onderhoud verwarmingsinstallatie verhoogt veiligheid en beperkt verbruik

Wie beschikt over centrale verwarming is wettelijk verplicht zijn verwarmingstoestel regelmatig te laten nakijken door een erkende technicus. Dit houdt trouwens heel wat voordelen in, zoals een veiligere en zuinigere werking van het verwarmingstoestel. Om dit alles in de kijker te zetten, lanceert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie dit najaar de campagne Veilig Verwarmen, waarbij veiligheid centraal staat (www.veiligverwarmen.be).

Bekijk het volledige persbericht.

Minister Schauvliege geeft 45 Vlaamse scholen Groene Vlag van Eco-schools

45 Vlaamse scholen met een sterke werking rond Milieuzorg op School (MOS), ontvingen van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege de Groene Vlag van Eco-schools. Dat is een internationaal kwaliteitslabel voor duurzame scholen. Wereldwijd werden al 15.000 Groene Vlaggen uitgereikt aan scholen in 58 landen. Eco-Schools is een internationaal programma van de Foundation for Environmental Education (FEE) en werd ontwikkeld als invulling van de afspraken van de VN-conferentie ‘Environment en Development’.

Bekijk het volledige persbericht.

Zoek mee de bodemhelden

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege gaf vandaag in basisschool De Luchtballon in Aalst het startschot van de campagne ‘Zoek de bodemhelden’. Via de website www.bodemhelden.be kunnen scholen, verenigingen en gezinnen hun zoekplaats aanduiden en ingeven welke bodemhelden ze gevonden hebben. “Naar schatting een kwart van alle soorten op aarde leeft onder de grond. Bodemdiertjes helpen mee bij het afbreken van organisch materiaal, maken de bodem vruchtbaar en veerkrachtig, en zijn de ingenieurs van de bodemstructuur. Bovendien zorgt hun onderlinge concurrentie ervoor dat schadelijke organismen afgeremd worden. Het zijn de onzichtbare helden van onze bodem”, aldus minister Schauvliege.

Bekijk het volledige persbericht.

Toelichtingssessies VLAREM-treinen op 2 december 2015 

De afdeling Milieuvergunningen organiseert op 2 december  twee toelichtingssessies van telkens een halve dag over de VLAREM-treinen. Doelgroepen van deze infosessies, die mee kaderen in de opleidingen gericht aan de lokale besturen in functie van de omgevingsvergunning, zijn de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, milieucoördinatoren, milieuadviesbureaus, bedrijfswereld en bedrijfsfederaties.

Meer informatie

Dienst Dierenwelzijn dient klacht in tegen websites www.amaaiamaai.be en www.gratiskittens.com

De Vlaamse dienst Dierenwelzijn van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft bij de Federale overheidsdienst Economie klacht ingediend tegen de websites www.amaaiamaai.be en www.gratiskittens.com. Op die niet-gespecialiseerde websites bieden particulieren honden en katten te koop of gratis aan in advertenties. Dat is verboden om ongecontroleerd kweken te ontmoedigen en om te verhinderen dat ongewenste katten en honden massaal in dierenasielen belanden.

Lees meer.

LNE-zine 26 is uit

In LNE-zine 26 lees je onder andere  over "Gezond uit eigen grond", de nieuwe code van goede praktijk voor rioolwaterzuiveringsinstallaties en de stand van zaken van  het luchtkwaliteitsplan

Lees meer.

Proefdieren in Vlaanderen vooral voor fundamenteel en toegepast onderzoek

In 2014 werden in Vlaanderen 280.416 proefdieren gebruikt, waarvan het gros voor wetenschappelijk onderzoek (256.396). Er zijn 129 Vlaamse labo’s waar met proefdieren gewerkt wordt. De meeste daarvan zijn verbonden aan een universiteit waar fundamenteel onderzoek naar bv. het zenuwstelsel gevoerd wordt of toegepast onderzoek naar bv. kanker bij de mens. Voor elk project met dierproeven moet vooraf toelating gevraagd worden. Het is verboden om proefdieren te gebruiken voor het testen van cosmetica of de ontwikkeling van tabaksproducten.

Lees meer.

Hoogspanning

Woon je dicht bij een hoogspanningslijn (minder dan 40m) en wil je graag een berekening van de blootstelling aan magnetische velden, mail dan naar milieu.gezondheid@lne.vlaanderen.be

Lees meer over het onderzoek op www.lne.be/hoogspanning.

Help je dier de hitte te trotseren

Niet alleen voor mensen is het warm. Ook onze dieren zien af tijdens warme dagen. We geven je een aantal tips hoe je ook je dier de hitte kan helpen trotseren.

Lees verder

Eerste airco-energiedeskundigen opgeleid en erkend

Dit jaar starten in verschillende Vlaamse opleidingscentra cursussen voor wie een erkenning als airco-energiedeskundige wil behalen. Die erkenning dient voor het uitvoeren van de verplichte energetische keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid werkte, samen met de sector, de opleiding uit en erkende ook de opleidingscentra. De eerste certificaten van airco-energiedeskundigen werden ondertussen uitgereikt aan de Odisee Hogeschool in Aalst en bij Syntra West in Oostende.

Lees verder

Meldpunt Dierenartsen in strijd tegen dierenmishandeling

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts lanceert een meldpunt waar dierenartsen dierenwelzijnsproblemen kunnen signaleren. Het is voor het eerst dat dierenartsen een eigen, laagdrempelig meldpunt krijgen. “Met dit meldpunt kunnen we veel meer gegevens inzamelen”, zegt Weyts. “Al die nieuwe informatie kunnen we dan gebruiken om gerichter te controleren”.

Lees verder

Voedsel voor de toekomst: Vlaams milieuseminarie op Expo Milaan

Van 8 tot 10 juni 2015 organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) op de Wereldexpo in Milaan een driedaags Milieuseminarie over duurzame voedselvoorziening voor de toekomst. Het seminarie ‘From Field to Fork’ sluit perfect aan bij het thema van de Expo ‘Feeding the planet, energy for life’. Vlaams viceminister-president Annemie Turtelboom opent het seminarie op maandag 8 juni.

Lees verder

Hoe tevreden is de Vlaming over de leefkwaliteit van zijn woonomgeving?

Een goede luchtkwaliteit en een eigen tuin zijn de belangrijkste aspecten die op het vlak van leefmilieu, voor een Vlaming zijn leefkwaliteit bepalen. Ook stilte en netheid in de eigen buurt, een frisse natuurlijke geur, voldoende veilige voet- en fietspaden en groene landschappen zijn erg bepalend voor de leefkwaliteit op de woonplaats van de Vlaming. Dat blijkt uit een studie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie die polst naar de perceptie die Vlamingen hebben van hun milieugerelateerde leefkwaliteit.

Lees verder

Suske en Wiske vragen aandacht voor natuurverbindingen

Met het nieuwe educatieve Suske en Wiske album De Beestige Brug en de informatiecampagne Wegen en Natuur vestigt de overheid de aandacht op het belang van natuurverbindingen voor dieren, maar ook voor de veiligheid van weggebruikers. Door de vele wegen zijn groene gebieden ‘versnipperd’ geraakt. Verschillende overheden en organisaties spannen zich in om die groene snippers met elkaar te verbinden om zo dieren de kans te geven zich veilig te verplaatsen. De educatieve pagina’s achteraan het stripverhaal geven uitleg en voorbeelden van ingrepen die dieren een veilige oversteekplaats bieden en tonen ook hoe de lezer zelf zijn steentje kan bijdragen.

Lees verder

Campagne Gezond uit eigen Grond Tips voor gezonde groenten en eieren uit eigen tuin

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege lanceert vandaag de campagne Gezond uit eigen Grond. De website www.gezonduiteigengrond.be zet de belangrijkste vuistregels voor gezonde groenten en eieren uit de eigen tuin op een rijtje. Met een online vragenlijst kan je ook advies krijgen over jouw tuingrond. Een vruchtbare bodem zonder vervuiling is essentieel voor een gezonde moestuin.

Lees verder

Hoe beschermt een gezonde bodem ons tegen de opwarming van de aarde?

In maart en april voert de Vlaamse overheid een mediacampagne om het belang van een gezonde bodem te onderstrepen. Deze campagne, tijdens het VN Internationale Jaar van de Bodem, is opgebouwd rond een aantal opmerkelijke verhalen, die aantonen dat bodem een veel grotere rol speelt dan u op het eerste zicht zou denken.

Lees verder

Tips voor keuze en onderhoud ventilatiesystemen

De nieuwe brochure ‘Geniet van gezonde lucht’ van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) geeft advies om een ventilatiesysteem te kiezen en tips om het te onderhouden. De brochure is gratis te verkrijgen op de stand van de Vlaamse overheid op Batibouw of kan besteld worden. Verse lucht is een absolute noodzaak om een woning gezond te houden.

Lees verder

Volg Departement LNE op sociale media

 

 21 mei - 21