Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Thema's  
     
  Campagnes  
     
  Doelgroepen  
     
  Over onze organisatie  
     
U bent hier: www.lne.be

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid

hondepoot

Dierenwelzijn

Sinds eind juli is dierenwelzijn een bevoegdheid van het Departement LNE.

Meer informatie: contactgegevens, verwaarloosde dieren melden,...


ventileren-verluchtenGezond ventileren en verluchten

Ventileren en verluchten zijn onontbeerlijk voor een gezond binnenklimaat.

Lees verder


Actueel

Milieumisdrijven steeds vaker bestuurlijk beboet

In 2013 werd 34% van de milieumisdrijven die de Vlaamse parketten registreerden, doorgestuurd naar het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) voor bestuurlijke beboeting. Met het Milieuhandhavingsdecreet van 2009 ontstond naast het strafrechtelijke spoor bij de parketten de mogelijkheid om milieumisdrijven bestuurlijk te beboeten via de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeer (AMMC) van het Departement LNE. De voorbije vijf jaar ontving AMMC 7.550 boetedossiers.

Lees verder

18-20 november : NME-Beneluxconferentie 2014 "Leren in transitie"

Tijdens de Beneluxconferentie wordt de rol van educatie in een transitie naar een groene economie bediscussieerd.
Gedurende de eerste dag maakt Dr. Erik Paredis de deelnemers wegwijs in de diversiteit aan invullingen van duurzaamheidstransities. Prof Dr. Gert Biesta gaat in op de verscheidenheid aan opvattingen over educatie. Vervolgens worden “leren binnen transitiemanagement” en “leren in Transition Towns” onder de loep genomen door respectievelijk Dr. Flor Avelino en Josué Dusoulier. Tot slot plaatst Dr. Katrien Van Poeck enkele pedagogische kanttekeningen bij educatieve praktijken in de context van duurzaamheidstransities.

De tweede dag werken de deelnemers aan een collectief onderzoek van Gentse praktijkvoorbeelden.

Meer weten en inschrijven

Vlaams Milieucongres op 4 december stelt groene economie centraal

Het 7de Vlaamse Milieucongres vindt plaats op donderdag 4 december 2014 in Antwerpen. De Unie van Milieuondernemingen (UMiO), het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid en i-Cleantech Vlaanderen vzw stellen de groene economie centraal op het Milieucongres.

Lees verder

Milieuzorg in Vlaamse scholen krijgt duurzamer karakter

Milieuzorg op School (MOS) vernieuwt haar werking en legt naast de klassieke thema’s van water, afvalpreventie, mobiliteit, energie en natuur voortaan ook de focus op duurzaamheidsthema’s zoals biodiversiteit en duurzame voeding. Er is ook aandacht voor netwerken, uitwisselingen en internationalisering. MOS is een initiatief van de Vlaamse overheid in samenwerking met de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). .

Lees verder

Persbericht: Dierenwelzijn toegevoegd aan het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) geeft volgens het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014 invulling aan het Vlaams beleid rond Dierenwelzijn. Dierenwelzijn is een bevoegdheid die met de zesde staatshervorming naar de gewesten overgeheveld werd. Het Vlaams Regeerakkoord bepaalde dat Dierenwelzijn toegevoegd werd aan het Departement LNE.

Lees verder

Vlaming meer tevreden over leefkwaliteit in zijn buurt dan 12 jaar geleden

De Vlaming is over het algemeen meer tevreden over de leefkwaliteit in zijn buurt dan ruim 12 jaar geleden. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid in 2013. Het onderzoek peilde naar de hinder die de Vlaming ondervindt van lawaai, stank en lichtvervuiling (overmaat aan licht). Het was de 4e in een reeks van identieke enquêtes die sinds 2001 op regelmatige basis worden uitgevoerd. De resultaten tonen globaal een dalende tendens voor de geluidshinder en geurhinder in Vlaanderen. Voor een kwart van de Vlamingen blijft het verkeer een bron van geluidshinder. Opmerkelijk is wel (en tegengesteld aan de algemeen dalende trend in geurhinder) de toename van de overlast als gevolg van het gebruik van houtkachels en haarden.

Lees het persbericht