Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Thema's  
     
  Campagnes  
     
  Doelgroepen  
     
  Over onze organisatie  
     
U bent hier: www.lne.be

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid

vlaanderen-bodembewust

Bodembewust

Met de lancering van www.bodembewust.be werd op Wereldbodemdag het startschot gegeven van een nieuwe campagne. Hiermee wil de Vlaamse overheid aantonen dat onze bodem een kostbare grondstof is die een belangrijke rol speelt in vele facetten van ons leven, onze leefomgeving en onze toekomst.

 


hondepootDierenwelzijn

Sinds eind juli is dierenwelzijn een bevoegdheid van het Departement LNE.

Lees verder


Actueel

Vlaamse regering keurt Ontwerp Decreet Lage-emissiezones goed

Op 19 december 2014 keurde de Vlaamse Regering het Vlaamse kader voor lage-emissiezones (LEZ) goed. Hierdoor zal het voor gemeenten mogelijk worden om een LEZ in te voeren en te handhaven. Het doel van een LEZ is om de luchtkwaliteit in het gebied te verbeteren en zo een positieve invloed uit te oefenen op de gezondheid van de lokale bewoners. Het invoeren van een LEZ is één van de meest effectieve maatregelen op lokaal niveau om de gezondheidsimpact van verkeer te verminderen.

Lees verder

Groene economie voortaan in kaart gebracht

Op het 7de Vlaamse Milieucongres staat vandaag groene economie centraal. Steeds meer bedrijven erkennen de vele opportuniteiten die groene economie biedt. De vergroening van de economie verhoogt de competitiviteit van bedrijven, verlaagt de afhankelijkheid van schaarse hulpbronnen en stimuleert bedrijven om in te spelen op nieuwe markten. Om een antwoord te bieden op de vraag in welke mate de Vlaamse economie vergroent, werd in VRIND 2014 (Vlaamse Regionale Indicatoren) het focushoofdstuk groene economie opgenomen. Daaruit blijkt o.a. dat het aantal groene patentaanvragen gestaag stijgt.

Lees verder

Vlaams Milieucongres op 4 december stelt groene economie centraal

Het 7de Vlaamse Milieucongres vindt plaats op donderdag 4 december 2014 in Antwerpen. De Unie van Milieuondernemingen (UMiO), het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid en i-Cleantech Vlaanderen vzw stellen de groene economie centraal op het Milieucongres.

Lees verder

Vergroening van de fiscaliteit loont

Het verlagen van de belastingdruk op arbeid én het sturen van de consumptie en productie richting milieuvriendelijkere alternatieven kan voor milieuwinst en een nieuw groeipotentieel voor onze economie zorgen. Dat blijkt uit een studie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Door internalisering van de milieukosten in de prijs van producten en diensten, worden consumenten en producenten gemotiveerd om voor milieuvriendelijkere alternatieven te kiezen.

Lees meer.

Samen afschakeling voorkomen

"Wees zuinig met energie, vooral in de piekmomenten tussen 17u en 20 uur”, zo luidt de belangrijkste tip van de sensibiliseringscampagne rond het afschakelplan. “Ook koud wassen, eenpansgerechten koken en de frigodeur niet te vaak openen kan veel energie sparen".

De campagne stelt solidariteit voorop en vraagt iedereen een forse inspanning te doen om een afschakeling van het elektriciteitsnetwerk te voorkomen. Thuis, maar ook op school en op het werk, door vaker de trap te nemen, lichten te doven als je weggaat, netwerkprinters te gebruiken in plaats van lokale printers ...

Weermannen en –vrouwen zullen tijdens hun dagelijkse praatje verslag uitbrengen over de zogenaamde stroomindicator. Die zal net als de ozonindicator via een kleurencode aangeven hoe het gesteld is met het stroomverbruik.

Meer weten? Surf naar de website Off-On die alle info bundelt over ons stroomverbruik. U vindt er ook nog andere energiebesparende tips. Zelf ook energietips? Stuur ze de wereld in via de Facebookpagina OffOn, via Twitter @OffOnBE of gebruik de hastag #offon.