Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Thema's  
     
  Campagnes  
     
  Doelgroepen  
     
  Over onze organisatie  
     
U bent hier: www.lne.be

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid

vlaanderen-bodembewust

Bodembewust

Met de lancering van www.bodembewust.be werd op Wereldbodemdag het startschot gegeven van een nieuwe campagne. Hiermee wil de Vlaamse overheid aantonen dat onze bodem een kostbare grondstof is die een belangrijke rol speelt in vele facetten van ons leven, onze leefomgeving en onze toekomst.

 


hondepootDierenwelzijn

Sinds eind juli is dierenwelzijn een bevoegdheid van het Departement LNE.

Lees verder


Actueel

Vlaamse regering keurt Ontwerp Decreet Lage-emissiezones goed

Op 19 december 2014 keurde de Vlaamse Regering het Vlaamse kader voor lage-emissiezones (LEZ) goed. Hierdoor zal het voor gemeenten mogelijk worden om een LEZ in te voeren en te handhaven. Het doel van een LEZ is om de luchtkwaliteit in het gebied te verbeteren en zo een positieve invloed uit te oefenen op de gezondheid van de lokale bewoners. Het invoeren van een LEZ is één van de meest effectieve maatregelen op lokaal niveau om de gezondheidsimpact van verkeer te verminderen.

Lees verder

Groene economie voortaan in kaart gebracht

Op het 7de Vlaamse Milieucongres staat vandaag groene economie centraal. Steeds meer bedrijven erkennen de vele opportuniteiten die groene economie biedt. De vergroening van de economie verhoogt de competitiviteit van bedrijven, verlaagt de afhankelijkheid van schaarse hulpbronnen en stimuleert bedrijven om in te spelen op nieuwe markten. Om een antwoord te bieden op de vraag in welke mate de Vlaamse economie vergroent, werd in VRIND 2014 (Vlaamse Regionale Indicatoren) het focushoofdstuk groene economie opgenomen. Daaruit blijkt o.a. dat het aantal groene patentaanvragen gestaag stijgt.

Lees verder

Volg Departement LNE op sociale media